Aukcja charytatywna

Transmisja wideo


rozpoczęcie
19 Maja 2018
 
15:00

Organizator:

Towarzystwo Przyjaciół ASP w Warszawie

 Autor not biograficzno-artystycznych:
prof. Artur Winiarski Wydział Malarstwa ASP w Warszawie14

Stefan GIEROWSKI (ur. 1925), Bez tytułu, 1978

cena wywoławcza
1 000 PLN
cena końcowa
7 500 PLN
+ 750%
56

Antoni STAROWIEYSKI (ur. 1973), Okno (Formy istnienia), 2015

cena wywoławcza
1 000 PLN
cena końcowa
8 500 PLN
+ 850%
58

Paweł SUSID (ur. 1952), My chcemy... i tłumaczenie, 2017/2018

cena wywoławcza
1 000 PLN
cena końcowa
9 000 PLN
+ 900%
66

Leon TARASEWICZ (ur. 1957), Bez tytułu, 2017

cena wywoławcza
1 000 PLN
cena końcowa
20 000 PLN
+ 2000%