高级搜索 高级搜索
72

FIRMA RUSZNIKARSKA: MAISON PIERRE GASTINNE-RENETTE A PARIS , Para pistoletów pojedynkowych

add 您的笔记 
拍品说明
估计: 9 967 - 12 182 EUR
stal, częściowo szmelcowana, grawerowana; drewno palisandrowe, snycerka; długość pistoletów całkowita 43 cm, długość luf z warkoczem 33 cm; puzdro - drewno dębowe, zielone sukno, stal, mosiądz, cyna, palisander; wymiary 8 x 49,6 x 25,3 cm.
Francja, Paryż, 2 ćw. XIX w.
Lufy pistoletów 8-granne, gwintowane, stalowe, szmelcowane, z wąsem; na grzbietach ozdobne napisy złotem: „Pierre Gastinne Renette a Paris”, a bliżej części dennej numery: „1” i „2”. Na stalowych warkoczach grawerowana wić akantowa, muszle i liście palmowe; podobnie dekorowane zamki, płyty zamkowe oraz osłony spustów wraz z wąsami. Łoża palisandrowe, krótkie, zdobione snycersko: pod lufami splecione liście akantu, na kolbach w partii chwytu - drobne, ukośne karby obramowane stylizowanymi liśćmi akantu. Od wewnątrz na łożach pod lufą wyciśnięte litery: „J. M. P.” (znaki własnościowe?). Głowice owalne, okute stalowymi trzewikami z grawerunkiem akantowym, zakończone sterczynami w kształcie laufra.
Puzdro drewniane, płaskie, prostopadłościenne, zamykane na kluczyk; pośrodku wieczka - mosiężny kartusz, ślepy; wewnątrz skrzynki wyścielonej zielonym suknem - gniazda na pistolety oraz akcesoria: 1/ klucz do śrub, nasadowy, z drewnianą, czernioną, spłaszczoną rączką; 2/ śrubokręt z podobnym uchwytem; 3/ stalowa łyżeczka do odmierzania prochu; 4/ puzderko cylindryczne, palisandrowe, toczone - na pistony miedziane (zach. 3 szt.); 5/walcowata, cynowa ampułka na smar z bitą na spodzie nazwą firmy angielskiej, platerniczej: „203 / JAMES DIXON / & SONS / SHEFFIELD”. W narożach po przekątnej pudła - przegródki z pokrywkami: w jednej zachowane 2 ołowiane kule, w drugiej - kilka przybitek - tzw. „flejtuchów” z filcu.
Zamek puzdra niesprawny (kluczyk w przegródce z kulami).
拍卖
1. Aukcja „Damy i Dżentelmeni”
gavel
日期
13 六月 2023 CEST/Warsaw
date_range
起始价
8 417 EUR
估计
9 967 - 12 182 EUR
售价
有条件出售
10 100 EUR
不含拍卖费的最终价格
8 417 EUR
出价过高
120%
查看次数: 41 | 收藏: 2
拍卖

Rempex

1. Aukcja „Damy i Dżentelmeni”
日期
13 六月 2023 CEST/Warsaw
竞价过程

只有之前提交的选定拍品才会被拍卖竞价. 如需提交拍品,则请单击所选项目旁边的"提交拍卖"按钮

拍卖费
20.00%
OneBid不收取任何额外的竞价费用.
竞价幅度
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
规章

AUCTION REGULATIONS


1. The objects of the auctions are works of art and handicraft provided by the clients and owned by

the Auction House.


2. The object put up for auction is provided with a starting price given in the catalog as well as an

estimation.


3. The descriptions of the objects included in the catalogue may be changed before the beginning of

the bidding.


4. The Auction House reserves the right to withdraw an object from the auction without giving

reasons and does not bear any responsibility in this respect.


5. An organization fee of 20% is added to the final price of the bidding. The fee applies to post-

auction sale as well.


6. Some of the items are subject to a Droit de Suice (DdS) fee, which is fully covered by the buyer.

Relevant information about the DdS fee is placed next to the description or price of the item.

Depending on the final price obtained during the auction, this fee will be as follows:

- up to €100 - no fee

- €100,01 - €50,000 - 5%

- €50 000,01 - €200 0000 - 3%

- €200 000,01 - €350 000 - 1%

- €350 000,01 - €500 000 - 0.5%

- above 500 000 - 0.25%

The maximum DdS fee is €12,500 (Euro exchange rate according to NBP quotations)


The fee results from the Act of 4 February 1994 (Article 19) with subsequent amendments on

copyrights of the author and his heirs for the resale of original artistic works.


II

1. The persons authorized to participate in the bidding are those who have paid a refundable bid

bond of 500 PLN.


2. Persons interested in the bidding who are unable to attend the auction, may pay the bid bond and

make a purchase offer (with the maximum price offered) in the days preceding the auction.

Employees of the Auction House will take part in the bidding on their behalf (the maximum price is

confidential).


3. It is possible to participate in the bidding of particular objects by telephone, on condition that the

Auction House is informed in advance.


4. On the day of the auction, offers with the maximum price and offers for participation in bidding

by telephone are accepted until 5 p.m.

After 5 p.m. and during the bidding you may bid on www.artinfo.pl (+48 693 108 148)


5. The Auction House is not responsible for technical problems or the inability to call the customer

during the auction.


III

1. The auction is conducted by an authorized person - the auctioneer.


2. The bidding starts with the starting price given in the catalogue. Most objects have a guaranteed

price, below which the object cannot be sold without additional consent of the owner.


3. The Auctioneer may submit bids himself, either further or in response to Customers' bids, up to

the reserve price level.


4. The auctioneer shall decide on the progress of the auction. It is traditionally around 10%.


5. The person offering the highest price becomes the Buyer. The bidding ends when the auctioneer

hits the gavel. If the bidding ends at the moment of a dispute, the auctioneer has the right to settle

the dispute or to restart the bidding.

6. If the bidding ends at the level of the starting price or above it, the purchase and sale agreement is

concluded.


7. If the bidding ends at a level lower than the starting price, the final conclusion of the purchase and

sale agreement must be confirmed by the object's owner within 7 days of the auction date.

The price bid is binding for the buyer. If another purchase offer is proposed after the auction - not

lower than the starting price, the first bidder has the pre-emption right.


IV

1. The buyer is obliged to purchase the object within 5 days of the end of the auction. The payment

of a deposit of 20% of the final price is acceptable. The remaining amount should be paid within 10

days of the end of the auction. In the case when the deadline is not respected, the deposit is not

returned. The bid bond constitutes the deposit or a part of it.

2. In the case of conditional sale (below the starting price) the bid bond remains at the Auction

House, and after 7 days, depending on the decision of the object's owner, it is returned or it

constitutes the deposit on account of the purchase.

3. The ownership right over the purchased object is transferred on the buyer when the full payment

is made.


V

1. The Auction House guarantees the authorship and other characteristics of the object, described in

the catalogue. However, if the description proves different from reality, the Buyer has the right to

return the object to the Auction House within 14 days, and the Auction House will return the

complete payment which has been made. Questioning the catalogue description must be

documented by trustworthy expert opinions.


2. The Auction House bears no responsibility for hidden physical and legal faults of purchased

objects.


3. The lack of information in the catalogue about the state of preservation of the object does not

mean that it has not undergone maintenance.


4. Statements published by the auctioneer prior to the auction shall supplement or correct the

catalogue descriptions.


VI

1. Polish museums have the right of pre-emption at the auctioned price, provided that they report it

immediately after the end of the auction.


The Auction House reminds that in accordance with the applicable regulations, the export of objects

older than 55 years and with values exceeding the limits specified in the Act on the Protection and

Care of Monuments Outside the Country requires the consent of the relevant authorities.

We would also like to remind you that in accordance with applicable regulations, the Auction House

is obliged to collect personal data of customers making transactions in the amount exceeding PLN

10,000.

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

5. Niektóre z przedmiotów podlegają opłacie Droit de Suice (DdS), którą w całości pokrywa kupujący.
Stosowna informacja o opłacie DdS zamieszczana jest przy opisie, bądź cenie przedmiotu.
W zależności od kwoty uzyskanej w trakcie licytacji, opłata ta kształtować się będzie następująco:
-    do kwoty 100 Euro        - bez opłaty
-    100,01 - 50 000 Euro        - 5%
-    50 000,01  - 200 0000 Euro    - 3%
-    200 000,01 - 350 000 Euro    - 1%
-    350 000,01 - 500 000 Euro    - 0,5%
-    powyżej  500 000 Euro    - 0,25%
Maksymalna opłata DdS wynosi 12500 Euro (Kurs Euro wg notowań NBP).
Opłata wynika z ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. (art.19) z późniejszymi zmianami o prawach autorskich twórcy i jego spadkobierców z tytułu odsprzedaży oryginalnych utworów plastycznych.

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 100 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


关于拍卖


FAQ
关于卖家
Rempex
联系方式
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
营业时间
星期一
11:00 - 19:00
星期二
11:00 - 19:00
星期三
11:00 - 19:00
星期四
11:00 - 19:00
星期五
11:00 - 19:00
星期六
关闭
星期天
关闭
keyboard_arrow_up