4

Jacek MALCZEWSKI (1854-1929), Zesłaniec - studium

add Notița ta 

Descrierea lotului

Estimări: 67 388 - 78 257 EUR | 310 000 - 360 000 PLN
olej, tektura, 71 x 56 cm;
sygn. p. g.: J. Malczewski;
na odwrocie nalepka wystawowa z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie z 1939 r. z wystawy monograficznej Jacka Malczewskiego nr kat. 62 i nr 1572 oraz tytułem obrazu "Studium".

Malarstwo Jacka Malczewskiego nacechowane jest silnym ładunkiem symbolizmu, treściami patriotycznymi, przepełnione gloryfikacją ojczyzny. W 4 ćw. XIX wieku artysta zwraca się ku tematyce obrazującej losy Polaków zesłanych na Syberię, inspirując się przy tym poezją Juliusza Słowackiego oraz dziełami Artura Grottgera.
Oferowany obraz Jacka Malczewskiego pochodzi ze zbiorów Stanisława Holenderskiego - przemysłowca, społecznika i kolekcjonera dzieł sztuki z Zawiercia. Dzieło to, zatytułowane „Studium”, figuruje pod numerem 62 w katalogu wystawy pośmiertnej Jacka Malczewskiego zorganizowanej przez T.P.S.P w Krakowie w 1939 roku, jako jego własność.
Obraz został również wspomniany w recenzji wystawy malarza w czasopiśmie „Czas” [nr 193], gdzie W. St. Mazurkiewicz pisze: „Obok kompozycyj widzimy na wystawie także szereg świetnych studiów figuralnych, jak np. ‘Studium’ (nr kat. 62), w którym z lapidarną siłą traktowana postać ludzka zdaje się niejako wychodzić z ram”.
Prezentowane dzieło Jacka Malczewskiego to przejmujące studium portretowe mężczyzny, Sybiraka - zesłańca, które mogłoby również stanowić ilustrację do tekstu Teofila Lenartowicza „Cienie syberyjskie”, gdzie znajduje się wstrząsający fragment: „Kto Syberyjskie przemierzy pustynie / Pozna jak przestrzeń Europy małą, / odległość wszelka dla takiego zginie / I wszystko będzie drobnem mu się zdało. Wieczność takiego w dniu zgonu nie strwoży, / Nieokreślona szara jak step ciemny, Wszystko mu jedno blask czy mrok podziemny, / I piekło… w piekle nie może być gorzej”.

(oprac. na podstawie: Jacek Malczewski, Katalog wystawy T.P.S.P w Krakowie, 1939; Wystawa Jacka Malczewskiego w Krakowskim Pałacu Sztuki, W. St. Mazurkiewicz, w: „Czas”, 1939 [15 lipca], nr 193, s.6.; Teofil Lenartowicz, Cienie Syberyjskie, Lwów 1883, s. 14.; zbiory.mnk.pl)
Licitația
287 Aukcja Sztuki Dawnej
gavel
Data
15 Decembrie 2021
date_range
Prețul de început
63 041 EUR
Estimări
67 388 - 78 257 EUR
310 000 - 360 000 PLN
Prețul de vânzare
lipsă oferte
Vizualizări: 151 | Preferate: 0
Licitația

Rempex

287 Aukcja Sztuki Dawnej
Data
15 Decembrie 2021
Parcursul licitației

Numai loturile selectate care au fost anunțate înainte vor fi licitate. Pentru a anunța loturi, faceți clic pe butonul TRIMITEȚI PENTRU LICITAȚIE de lângă lotul selectată

Taxa de licitație
20.00%
OneBid nu percepe taxe suplimentare pentru licitație.
Supralicitări
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulament

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


Despre licitație

wystawa przedaukcyjna:
6-15 grudnia

Salon Aukcyjny w Warszawie
ul. Karowa 31
pon.-pt.: 11.00- 19.00
tel.: (22) 826 44 08

FAQ
Despre vânzător
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Ore de deschidere
Luni
11:00 - 19:00
Marți
11:00 - 19:00
Miercuri
11:00 - 19:00
Joi
11:00 - 19:00
Vineri
11:00 - 19:00
Sâmbătă
Închis
Duminică
Închis
keyboard_arrow_up
+