Advanced search Advanced search
21

Janusz MARCINIAK (ur. 1954), Krzak cierniowy, 1989

add Your note 
Lot description
Z cyklu: Ostatnia wieczerza
tusz, gwasz, papier; 28 x 19 cm (w świetle passe-partout);
sygn. i dat. p. d.: 1989 Marciniak;
l. d.: KRZAK CIERNIOWY;
Pod rysunkiem u dołu dedykacja: „ Jerzemu Ficowskiemu z przyjaźnią Janusz Marciniak 21. 09. 1994”.
Na odwrocie, na płycie, autorskie: tytuł pracy, data, imię i nazwisko, tytuł cyklu.
Janusz Marciniak - profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dawna Akademia Sztuk Pięknych). Malarz i artysta interdyscyplinarny, krytyk sztuki, kurator. W latach 2006-2009 dyrektor Fundacji SIGNUM. Finalista w międzynarodowym konkursie na pomnik Holocaustu w Atlantic City (2010). Otrzymał dwukrotnie Grand Award of the European Association for Jewish Culture za performance Alfabet (2006) i performance/instalację Atlantis (2004). Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie, Miejskiej Galerii Sztuki Arsenał w Poznaniu, Fundacji Signum i w kolekcjach prywatnych.
Jerzy Ficowski (1924-2006), poeta, pisarz, publicysta, znawca kultury cygańskiej i żydowskiej.
Auction
Ze Zbiorów Kolekcjonera - Aukcja Wyprzedażowa
gavel
Date
30 November 2021 CET/Warsaw
date_range
Start price
107 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 42 | Favourites: 0
Auction

Rempex

Ze Zbiorów Kolekcjonera - Aukcja Wyprzedażowa
Date
30 November 2021 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI WYPRZEDAŻOWEJ

I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klienta.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%.


II

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Postąpienie w licytacji (podwyższenie stawki) ustala aukcjoner.

3. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

4. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

5. Cena zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest ceną wywoławczą i jest zarazem ceną minimalną. Obiekty licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. W szczególnych przypadkach Aukcjoner może zmienić cenę wywoławczą i rozpocząć licytację od innej kwoty niż wymieniona w katalogu.


IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji.

2. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

3. Zakupione obiekty nabywca  zobowiązany jest odebrać w terminie do 14 dni po dacie aukcji. 


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę.

2. Na prośbę nabywcy Dom Aukcyjny może wystawić certyfikat autentyczności dla obiektów wylicytowanych powyżej 1000 zł.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

4. Zakupione obiekty mogą być wysłane pocztą kurierską na koszt i ryzyko Nabywcy. Koszty wysyłki każdorazowo indywidualnie uzgadniane są pomiędzy firmą kurierską i Nabywcą. 


Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.


Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

About the Auction


FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Aukcje wyprzedażowe i specjalistyczne)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 663 111 161
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up