Advanced search Advanced search
3

Wojciech WEISS (1875-1950), Dziewczyna w stroju ludowym - studium, ok. 1905

add Your note 
Lot description
Estimations: 9 005 - 10 720 EUR
olej, tektura; 68 x 48 cm;
sygn. p. d.: WW;
na odwrocie szkic figuratywny w ołówku; oraz nr 0223 i cyfra 4, poniżej faksymile artysty WW.
Studium do obrazu "Zadumana. Dziewczyna w stroju ludowym" z 1905 r.
Obraz Wojciecha Weissa „Dziewczyna w stroju ludowym” jest ujęty w:
- Renata Weiss, Małopolskie fascynacje. Wojciech Weiss w Strzyżowie 1898-1903, Strzyżów 2020, s. 55;
- Irena Kossowska, Łukasz Kossowski, Malarstwo Polskie. Symbolizm i Młoda Polska, Warszawa 2010, poz. kat. 414;
- wystawa: Młoda Polska. Słowa, obrazy, przestrzenie, [katalog wystawy] 2007.
Portret młodej dziewczyny w stroju ludowym (typowym dla terenów Podkarpacia i ziemi rzeszowskiej) jest przykładem fascynacji Wojciecha Weissa rodzimym folklorem, podobnie jak i innych znakomitych malarzy okresu Młodej Polski. Artysta śmiałymi, szerokimi pociągnięciami pędzla maluje barwny gorset. Stonowane czerwienie przeplatają się z zieleniami, a wszystkie te dynamiczne linie zatopione są w głębokim błękicie wełnianej tkaniny ozdobnego kaftana. Szyję kobiety zdobi sznur korali, których czerwień tworzy harmonijne dopełnienie ciepłej zieloni chusty okalającej głowę portretowanej.
Portret ten jest studium przygotowawczym do słynnego, wielokrotnie publikowanego obrazu Wojciecha Weissa Zamyślona. Dziewczyna w stroju ludowym, na którym pojawia się ta sama dziewczyna, ubrana w ten sam gorset i zieloną chustę. Jej postać została wkomponowana w wiosenną scenerię strzyżowskiego pejzażu. W tym miejscu warto wyjaśnić, że Wojciech Weiss w latach 1898-1903 regularnie przebywał na Podkarpaciu w Strzyżowie i to właśnie tam powstały jego najwspanialsze dzieła: Maki, Promienny zachód słońca, Opętanie. Zatem fascynacja folklorem tego regionu jest w pełni uzasadniona, co więcej sportretowana kobieta być może należała do kręgu jego strzyżowskich znajomych. Ostateczną wersję portretu Zadumanej można uznać za metaforę pesymistycznej uczuciowości pokolenia modernistów. Obraz ten był przedmiotem analizy w najnowszej książce poświęconej epoce modernistycznej twórczości artysty: Młodopolskie fascynacje. Wojciech Weiss w Strzyżowie ( 2020, s. 54,55), a także reprodukowany w monografii Malarstwo polskie. Symbolizm i Młoda Polska Ireny i Łukasza Kossowskich, (wyd. Arkady, 2010 ) i zestawiony z pracami Wyspiańskiego, Jarockiego i innych artystów ulegających chłopomanii. Obraz Zadumana reprodukowana był również w albumie - katalogu towarzyszącym wystawie Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie. W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu zorganizowanej przez Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie ( 2007).
Auction
292 Aukcja Sztuki Dawnej
gavel
Date
29 June 2022 CEST/Warsaw
date_range
Start price
8 576 EUR
Estimations
9 005 - 10 720 EUR
Hammer price
-
Item is not available any more
Views: 97 | Favourites: 0
Auction

Rempex

292 Aukcja Sztuki Dawnej
Date
29 June 2022 CEST/Warsaw
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


About the Auction


FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up