6

Stanisław WYSPIAŃSKI (1869-1907), Portret Beaty Matejkówny

add Your note 

Lot description

Estimations: 82 632 - 104 377 EUR | 380 000 - 480 000 PLN
olej, płótno dublowane, 57 x 44 cm;
sygn. p. d.: SW (monogram wiązany)

Oferowany obraz - rzadkość na polskim rynku antykwarycznym, był badany przez p. Martę Romanowską wybitną znawczynię twórczości Stanisława Wyspiańskiego, autorkę jego monografii. W jej ekspertyzie do obrazu, datowanej w dn. 20 marca 1995, m.in. czytamy o oferowanej pracy:
„Obraz malowany jest […] w konwencji jeszcze XIX wiecznej, romantycznej […].Technika malowania i kompozycja obrazu oraz sygnatura autora wskazują, że zarówno autor obrazu jak i modelka byli bardzo młodzi. W świetle poczynionych przeze mnie badań obraz ten mógł powstać pomiędzy 1882 a 1885 rokiem, z uściśleniem daty 1885. […] Istnieje duże podobieństwo portretowanej do jej wizerunku malowanego przez ojca w 1882 r. - Beata Matejkówna [później Kirchmajerowa] z kanarkiem. Sądząc po pracach Wyspiańskiego z ok. 1880-1882 nie był on jeszcze w stanie sprostać takiemu zamierzeniu. Co innego w 1884 r. Wówczas jako gimnazjalista w klasie przedmaturalnej zapisał się jednocześnie do Szkoły Sztuk Pięknych jako uczeń nadzwyczajny na Oddziale I rysunków […]. Dyrektorem Szkoły był wówczas Jan Matejko. […] Rysunki Wyspiańskiego datowane na 1884 r. - Bolesław Szczodry w Niepołomicach i Król Olch wyraźnie noszą silne cechy stylu matejkowskiego. Dodatkowo rysunek Bolesław Szczodry … ma sygnaturę wiązaną pokrewną tej na omawianym portrecie: W wpisane w S. Tak rysowaną sygnaturę stosuje Wyspiański od 1879 […] później kilkakrotnie sygnatura ta, nim stanie się powszechnie znanym wariantem monogramu wiązanego artysty SW - umieszczanego na sztalugowych pastelach do końca jego życia, mieści się w granicach wariantu tejże właśnie znanej z portretu Beaty z ok. 1885 r. […].
Córka Jana Matejki - Beata była rówieśnicą Stanisława Wyspiańskiego. Wyspiański był zadomowiony u Matejków z tej racji, że Mistrz darzył przyjaźnią zarówno jego ojca Franciszka jak i wuja Kazimierza Stankiewicza. Ciotka Stanisława Wyspiańskiego - Joanna z Rogowskich-Stankiewiczowa jedyna jego opiekunka od (jego) 12 roku życia, była nauczycielką córek Matejki w Krzesławicach. […] Do końca swego życia Matejko utrzymywał ożywione stosunki towarzyskie ze Stankiewiczami.[…].
Dokumentacja relacji przed 1889 rokiem zawarta jest w młodzieńczych szkicownikach artysty od 1878 r. […] W jej świetle z całą pewnością mogła zaistnieć sytuacja, w której doszło do namalowania omawianego portretu. I byłby to najwcześniejszy olejny i skończony znany obraz Stanisława Wyspiańskiego. Należałoby więc uznać go za swego rodzaju rewelację, nie był on bowiem znany ani publikowany.”
Auction
286 Aukcja Sztuki Dawnej
gavel
Date
17 November 2021
date_range
Start price
76 108 EUR
Estimations
82 632 - 104 377 EUR
380 000 - 480 000 PLN
Hammer price
Conditional sale
91 330 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
76 108 EUR
Overbid
120%
Views: 193 | Favourites: 2
Auction

Rempex

286 Aukcja Sztuki Dawnej
Date
17 November 2021
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
20.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


About the Auction


FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up
+