Advanced search Advanced search
101

Stanislaw Ignacy WITKIEWICZ - WITKACY (1885-1939), Portrait of Jan Leszczynski, 1931

add Your note 
Lot description Show orginal version
Estimations: 46 870 - 53 262 EUR
Pastel, brown paper; 67 x 48 (in light passe-partout);
signed, dated and inscribed p. d.: 14/IV / Witk[a]cy 1931 / n.p. (T.E) NP44, inscribed l. g.: R.B.P.
The painting has the opinion of Dr. Anna Żakiewicz.

Provenance:
- Collection of Jan Leszczynski,
- D. Auction. A. Ostoya (16.12.2001), item 12,
- Private collection, Poland.

Exhibited and included in the literature:
- Stanisław Ignacy Witkiewicz. Visual works. Exhibition catalog, National Museum, Cracow 1966, item 119.
- Les portraits dans l'ouvre de Stanisław Ignacy Witkiewicz, Galerie Seine-Visconti, Paris 1978, cat. no. 48.
- Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. catalog of paintings, ed. I. Jakimowicz with the cooperation of A. Żakiewicz, National Museum
in Warsaw, Warsaw 1990, item I 1427 (not exhibited).

"With Jan Leszczynski, a philosopher and professor at Jagiellonian University, Witkacy was connected not only by philosophical disputes, but also by adoration for the professor's beautiful wife, Janina, née Turowski. Between 1929 and 1938, the artist created more than 100 portraits of the two of them, each of which is an extraordinary work.
In addition, the Leszczynskis had portraits of other people made by Witkacy, as well as quite a few of his small drawings - so it was quite a substantial collection forming for many years perhaps the largest and most valuable collection of the artist's works, now dispersed. The portrait, dated April 14, 1931, depicts the professor
in a slightly perky manner - with large green eyes, full red lips, a brick-red blush on his cheeks and a fancy curl on the side. The portrait belongs to type E allowing, according to the Portrait Company Regulations, S. I. Witkiewicz "any psychological interpretation,
according to the intuition of the company." In practice, Witkacy portrayed in this convention mainly women, and those he liked (of classical beauty) or slightly effeminate men. The artist, moreover, was fascinated by the problem of hermaphroditism, often looking for male characteristics in women and female
in men. In 1934, he summed it up in the drama "The Shoemakers" with the famous phrase "men become babied, and women become men."
The annotation next to the signature "NP44" indicates that at the time the portrait was drawn Witkacy had not smoked cigarettes for 44 days, and the letters RBP in the upper left corner are an abbreviation for the name of the famous participant in the Great French Revolution of 1789, R[o]B[es]P[ierre], which was also the nickname of Professor Leszczynski in the social circle to which Witkacy belonged. In another portrait of the professor (dated September 1931, in the collection of the Museum of Central Pomerania in Slupsk), the artist even depicted him wearing a white 18th-century wig.
The portrait, dated April 14, 1931, participated in Witkacy's exhibitions in Krakow (National Museum) in 1966 and in Paris (Galerie Seine-Visconti) in 1975."
[excerpts from the opinion of Dr. Anna Żakiewicz].
Auction
„Silent Selling” wystawa dzieł sztuki współczesnej
gavel
Date
27 January 2023 CET/Warsaw
date_range
Start price
-
Estimations
46 870 - 53 262 EUR
Views: 249 | Favourites: 2
Auction

Rempex

„Silent Selling” wystawa dzieł sztuki współczesnej
Date
27 January 2023 CET/Warsaw
Lots bidding

All lots are listed to bid

Live bidding for this auction takes place on an external site. To take part in the auction, set limits on selected lots. Limits will be sent to the Auction House.

Buyer's premium
20.00%
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions
„Silent Selling” wystawa dzieł sztuki współczesnej, dawnej i antyków Domu Aukcyjnego Rempex. 
Wystawa tych prac trwać będzie w dniach: 27 grudnia 2022 r. – 27 stycznia 2023 r. w naszej siedzibie przy ul. Karowej 31 w Warszawie.

W katalogu wystawy wartość przedstawionych obiektów prezentujemy w formie estymacji.
W trakcie ekspozycji zbierane są oferty na zakup poszczególnych prac.
Oferty będą przedstawiane właścicielom obiektów, a ich sprzedaż nastąpi po akceptacji proponowanych cen przez właścicieli.
Istnieje możliwość – po uzyskaniu zgody właściciela – wcześniejszej sprzedaży obiektu (podczas trwania wystawy).
Przypominamy, że zgodnie z generalnie obowiązującą w naszym Domu Aukcyjnym zasadą, do zaoferowanych cen będzie doliczana opłata organizacyjna w wysokości 20%.REGULAMIN SILENT SELLING

I

1. Przedmiotem wystawy są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt prezentowany na wystawie posiada wartość estymacyjną.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione w czasie trwania wystawy.

4. Do zaoferowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%.

5. Niektóre z przedmiotów podlegają opłacie Droit de Suice (DdS), którą w całości pokrywa kupujący.
Stosowna informacja o opłacie DdS zamieszczana jest przy opisie, bądź cenie przedmiotu.
W zależności od kwoty uzyskanej w trakcie licytacji, opłata ta kształtować się będzie następująco:
-    do kwoty 100 Euro        - bez opłaty
-    100,01 - 50 000 Euro        - 5%
-    50 000,01  - 200 0000 Euro    - 3%
-    200 000,01 - 350 000 Euro    - 1%
-    350 000,01 - 500 000 Euro    - 0,5%
-    powyżej  500 000 Euro    - 0,25%
Maksymalna opłata DdS wynosi 12500 Euro (Kurs Euro wg notowań NBP)
Opłata wynika z ustawy z dn. 4 lutego 1994r (art.19) z późniejszymi zmianami o prawach autorskich twórcy i jego spadkobierców z tytułu odsprzedaży oryginalnych utworów plastycznych.


II

1. Pracownik Domu Aukcyjnego może poprosić od osób dokonujących zakupu w DA Rempex o wpłacenie vadium w wysokości 500 PLN, dla ważności składanej oferty

III

1. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

2. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę, pod warunkiem, że kwota ta znajduje się na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej.

3. Rozstrzygnięcie nabycia następuje w ostatnim dniu wystawy aukcyjnej do godziny 14:00. Natomiast od ostatniej zgłoszonej oferty musi upłynąć co najmniej godzina, aby taką cenę uznać za ostateczną. Jeżeli w trakcie tej godziny pojawi się kolejna oferta, to od jej złożenia ponownie musi upłynąć godzina, aby uznać ją jako ostateczną.

 4. Gdy oferowana cena nie osiągnęła kwoty gwarantowanej, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela   obiektu w terminie 7 dni od daty złożenia oferty lub zakończenia wystawy.

5. Istnieje możliwość - po uzyskaniu zgody właściciela - wcześniejszej sprzedaży obiektu (podczas trwania wystawy).

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni od uzgodnienia oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% zaoferowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie kolejnych 10 dni. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku.
Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku złożenia oferty poniżej ceny gwarantowanej, wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.


Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz.
Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.
Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Rempex
Contact
Dom Aukcyjny Rempex (Sztuka dawna)
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
phone
+48 607 722 744
Opening hours
Monday
11:00 - 19:00
Tuesday
11:00 - 19:00
Wednesday
11:00 - 19:00
Thursday
11:00 - 19:00
Friday
11:00 - 19:00
Saturday
Closed
Sunday
Closed
keyboard_arrow_up