302

Erna ROSENSTEIN (1913-2004), Kompozycja morska, 1967

add Your note 

Lot description
Estimations: 12 472 - 15 873 EUR | 55 000 - 70 000 PLN
olej, tektura; 34 x 24 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. na odwrocie: Erna Rosentein / Kompozycja morska / 1967.

Erna Rosenstein była absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wcześniej kształciła się w wiedeńskiej Frauenakademie. Artystka była również członkiem pierwszej i drugiej Grupy Krakowskiej, teatru Cricot 2 oraz środowiska twórców związanych z warszawską galerią Krzywe Koło. Najbardziej znaczącym środowiskiem artystycznym dla Erny Rosenstein wydaje się jednak, założona w 1949 roku Grupa Dziewięciu, do której należeli m.in. Tadeusz Brzozowski, Tadeusz Kantor, Jadwiga Maziarska, Maria Jarema czy też przyjaciel artystki Jonasz Stern. Grupa ta, buntowała się przeciw sztuce socrealizmu, m.in. programowo nie biorąc udziału w organizowanych w tamtym czasie (1949-1955) wystawach.
Równocześnie, jako formę wypowiedzi artystycznej przyjęła poetykę surrealistyczną często traktując abstrakcyjną formę jedynie jako środek wyrazu artystycznego. Jak pisze Anda Rottenberg „Tradycyjnie surrealistyczną twórczość uprawiała Erna Rosenstein, a w pewnym stopniu także Jonasz Stern. Ta pierwsza skłonna do poetyzowania, sięgała często po dadaistyczne, niemalarskie środki wyrazu (…)” [A.R., Sztuka w Polsce 1945-2005, Warszawa 2006, s. 69]. Wydaje się, że właśnie „poetyzacja” mogłaby być punktem wyjścia dla zgłębienia twórczości Erny Rosenstein, ponieważ nie była tylko malarką, pisała również wiersze. Jej debiutancki tomik pt. „Ślad” został wydany 1972 roku. Można przypuszczać, że Erna Rosenstein zdecydowała się na drogę artystyczną w formie zapisu rozumianego w szerszym kontekście – jej dokonania to swego rodzaju emocjonalny pamiętnik artystki, na który składają się, rysunki i obrazy często niewielkich formatów (o znaczących tytułach) - jakby wydarte z notatnika pamięci, kolaże z przedmiotów codziennego użytku ocalonych od wyrzucenia oraz słowa spisane. Jej sztuka wydaje się osobista, niemal intymna.
Pomimo przynależności do jednego z najaktywniejszych środowisk artystycznych lat 50. i 60. XX wieku, prace Erny Rosenstein rzadko były pokazywane na wystawach indywidualnych. Jedną z większych prezentacji, jaką zorganizowano w warszawskiej Zachęcie w 1965 roku, była wystawa, do której projekt ekspozycji przygotował Tadeusz Kantor. Niezwykła, jak na ówczesne czasy, aranżacja zaskoczyła środowisko krytyki artystycznej i zdominowała dyskusję na temat twórczości artystki. Dzięki staraniom Doroty Jareckiej i Barbary Piwowarskiej, dorobek artystyczny Erny Rosenstein został opracowany, a zwieńczeniem badań była wystawa „Nakładanie”, która odbyła się w oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie – Królikarnia w 2014 roku. Wykorzystano tam zabiegi ekspozycyjne zaproponowane przez Tadeusza Kantora przy wcześniejszej prezentacji.
Auction
88. Aukcja Sztuki Współczesnej
gavel
Date
09 September 2020
date_range
Start price
10 204 EUR
Estimations
12 472 - 15 873 EUR
55 000 - 70 000 PLN
Hammer price
Conditional sale
12 041 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
10 204 EUR
Overbid
118%
Views: 91 | Favourites: 0
Auction
Rempex

Rempex

88. Aukcja Sztuki Współczesnej
Date
09 September 2020
Lots bidding

Bids can be placed on selected lots which have been previously submitted only. To submit a lot you need to click SUBMIT FOR AUCTION button next to it

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN AUKCJI


I

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu oraz estymację.

3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być zmienione przed rozpoczęciem licytacji.

4. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły zwrotne vadium w wysokości 500 zł.

2. Osoby zainteresowane licytacją, które nie mogą przybyć na aukcję, mają możliwość wpłaty vadium i złożenia oferty kupna (z oferowanym limitem ceny) w dniach poprzedzających aukcję. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).

3. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia w Domu Aukcyjnym.

4. W dniu aukcji zlecenia z podanym limitem ceny oraz na telefoniczny udział w licytacji przyjmowane są do godz. 17.00. Po godz. 17.00 oraz w trakcie aukcji można licytować za pośrednictwem www.artinfo.pl (0-693 108 148)

5. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za techniczne problemy, brak możliwości połączenia telefonicznego się z klientem podczas aukcji.

 

III

1. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę - aukcjonera.

2. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej podanej w katalogu. Większość obiektów posiada cenę gwarantowaną, poniżej której obiekt nie może być sprzedany bez dodatkowej zgody właściciela.

3. Aukcjoner może sam składać oferty, kolejne lub w odpowiedzi na oferty Klientów, aż do poziomu ceny rezerwowej.

4. O postąpieniu w licytacji decyduje aukcjoner. Zwyczajowo wynosi ono ok. 10 %.

5. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą ceną. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub ponownie przeprowadzić licytację.

6. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny gwarantowanej oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży jest zawarta.

7. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie niższym niż cena gwarantowana, ostateczne zawarcie umowy kupna-sprzedaży musi zostać potwierdzone przez właściciela obiektu w terminie 7 dni od daty aukcji. Wylicytowana cena stanowi wiążącą ofertę nabywcy. W przypadku gdy po aukcji zostanie zgłoszona druga oferta zakupu – co najmniej w cenie gwarantowanej, pierwszy oferent ma prawo pierwokupu w cenie gwarantowanej.

 

IV

1. Nabywca zobowiązany jest wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji lub uzgodnieniu oferty. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20% wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 10 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. Vadium stanowi zadatek lub jego część.

2. W przypadku sprzedaży warunkowej (poniżej ceny gwarantowanej) wpłacone vadium pozostaje w Domu Aukcyjnym, a po okresie 7 dni, w zależności od decyzji właściciela obiektu, podlega zwrotowi lub stanowi zadatek na poczet zakupu.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.


V

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym, nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego, na żądanie Domu Aukcyjnego, musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji.

4. Oświadczenia ogłaszane przed aukcją przez aukcjonera uzupełniają lub korygują opisy katalogowe.

 

VI

1. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.

 

Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 Euro.

Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących płatności gotówką w kwocie powyżej 10 000 Euro.


About the Auction

Aukcja: 9 września, godz. 19.30

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem aukcyjnym.


Obiekty można obejrzeć od poniedziałku do piatku w godzinach 11-19.

Zlecenia aukcyjne:

Mariusz Szewczyk
[email protected]
tel.: 605 325 918

Katarzyna Marciniak
[email protected]
tel. +48 669 111 109

FAQ
Wait...
About Seller
Rempex
Contact
room
ul. Karowa 31
00-324 Warszawa
Opening hours
poniedziałek - piątek: 12.00 - 18.00
sobota: 12.00 - 14.00
niedziela: nieczynne
Consigning lots to auction
Z Biurem Przyjęć skontaktować się można:
  • osobiście w naszej siedzibie w Warszawie przy ul. Karowej 31; od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 14.00
  • listownie: Biuro Przyjęć, ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa poprzez e-mail [email protected]
  • telefonicznie: tel/fax +48 22 826-44-08, 801-120-342 wew. 102 lub 103
W przypadku dużej ilości przedmiotów lub o znacznych rozmiarach (meble, duże obrazy) istnieje możliwość umówienia się z przedstawicielami Domu Aukcyjnego w celu obejrzenia obiektów na miejscu. W oparciu o dodatkowe zlecenie właścicieli obiekty przed wystawieniem ich na aukcji mogą być poddane konserwacji oraz oprawie po preferencyjnych cenach. Należność za powyższe usługi rozliczana jest po sprzedaży obiektu lub w momencie jego odbioru.

Obiekty przyjmowane są również w naszym Domu Aukcyjnym w Krakowie, którym kieruje p. Agata Turecka. Przedstawicielstwo mieści się przy ul. Łobzowskie 3 (31-139 Kraków), czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 - 18.00 oraz w soboty: 12.00 - 15.00. Z przedstawicielstwem można kontaktować się również telefonicznie: +48 605 591 317 oraz poprzez e-mail: [email protected]
keyboard_arrow_up
add