Marian KONARSKI (1909-1998), Życie składa się z komórek, 1961

Marian KONARSKI (1909-1998), Życie składa się z komórek, 1961
cena wywoławcza
~1 288 EUR
cena końcowa
-

Jeśli chcesz licytować tę pozycję zgłoś ją do licytacji

limit

do końca licytacji
PLN
.00
Twój limit:
brak
Estymacje
~1 405 - 1 873 EUR
Pozycja posiada cenę minimalną

olej, gwasz, tektura; 74 x 50 cm (w świetle oprawy);
sygn. i dat. p. d.: M. Konarski / IV. 61.;
Lit.: Marian Konarski 1909-1998 Szczepowego Rogatego Serca. Malarstwo -
rysunek - rzeźba, Toruń 2015, s. 44, kat. poz. 36.

Jego nauczycielami byli między innymi Władysław Jarocki i Xawery Dunikowski. Z akademią wziął rozbrat gdy spotkał na swojej drodze Stanisława Szukalskiego, stając się jednym z pierwszych jego uczniów. Mistrz nadał mu miano „Marzyna z Krzeszowic Konarskiego” i uczynił Szczepowym Szczepu Rogate Serce. Był wszechstronnie uzdolniony, próbując z powodzeniem swoich sił także jako poeta. Styl Konarskiego pełen metafor i alegorii, prowadził do zdominowania formy jego dzieł kosztem treści. Całe życie wierny malarstwu realistycznemu, najlepiej wyrażonemu w portretach i scenach alegorycznych. Niepomny zakazom Szukalskiego, jako jeden z pierwszych szczepowców zaczął także malować obrazy olejne. W 1933 roku w Zachęcie miała miejsce jego pierwsza wystawa indywidualna. Jego drogi z Szukalskim formalnie rozeszły się w 1937 roku, jednak w kontakcie z Mistrzem pozostawał aż do śmierci tego ostatniego.


twoje notatki

brak