Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905

Hrabia Stanisław Kazimierz KOSSAKOWSKI (1837--1905), Atelier: WOJTKUSZKI, Kolekcja 60 fotografii, 1894-1905
cena wywoławcza
~13 698 EUR
cena końcowa
nie było ofert kupna
Estymacje
~15 981 - 20 547 EUR
Pozycja posiada cenę minimalną

3 fotografie portretowe autora (fotografie rodzinne również z innych atelier), 12 zdjęć z Warszawy, duży format - 7 fotografii w tym zdjęcie wnętrza wielokrotnie
reprodukowane, 34 zdjęcia - portrety oraz sceny pałacowe z Wojtkuszki - Litwa; 4 fotografie - varia, w tym kolaże, fotomontaże; wśród fotografii 9 pozycji,
które uzyskały medale i nagrody w konkursach;
mokry kolodion, papier albuminowy lub solny naklejony na firmową tekturkę, wymiary różne; niektóre z fotografii z zaplamieniami lub uszkodzeniami.
ZBIÓR UNIKALNY.

Literatura:
- Grafu Kosakovskiu albumas, Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailes Muziejus Kaunas, Kowno, 2004
- Vaitkuškis, Grafas Stanislovas Kazimieras Kosakovskis (1837-1905), Lietuvos Kulturos Tyrimu Institutas Vilnius, Nacionalinis M. K. Čiurlionio Dailes Muziejus Kaunas,
Wilno, Kowno, 2015
- Stanisław Kazimierz Kossakowski Kocham Fotografię, Dom Spotkań z Historią, Warszawa, 2019
- Zofia Kossakowska-Szanajca, Zapiski dla wnuków, Warszawa, 2009

Atelier fotograficzne Wojtkuszki hr. Stanisława Kazimierza Kossakowskiego (1837-1905) funkcjonowało pomiędzy 1894 a 1905 rokiem w siedzibie rodowej Kossakowskich na Litwie kowieńskiej pod Wiłkomierzem (obecnie Ukmerge). Technika mokrego kolodionu bazowała na szklanym negatywie, z którego w łatwy sposób można było powielać odbitki. Jednakże każda fotografia poddawana była indywidualnej obróbce, co dawało w efekcie wyjątkową plastykę obrazu. W XIX w.
fotografie wojtkuskie znane były na Litwie, w Królestwie Polskim i w Europie Zachodniej. Atelier „Wojtkuszki" prezentowane ówcześnie na wielu krajowych i międzynarodowych wystawach otrzymywało liczne nagrody w postaci brązowych, srebrnych, a nierzadko złotych medali. Były one szczegółowo ewidencjonowane w tematycznym inwentarzu, który w znacznej części przetrwał do naszych czasów. Dziś jest to nieocenione narzędzie pracy badawczej m.in. jako źródło do badań ikonograficznych nad historią Litwy i Polski, historią rodu Kossakowskich, ich krewnych i przyjaciół, typografią społeczną i kulturową, architekturą miejską, wiejską, historią mody, a nawet wieloma szczegółowymi zagadnieniami, jak choćby historia luster w XIX-wiecznych dworach ziemiańskich.
Ogromna większość, aż 6000 fotografii przechowywana jest w Narodowym Muzeum im. Ciurlionisa w Kownie.
Oferowana kolekcja stanowi jedyny zachowany w Polsce zbiór rodziny.
Atelier Wojtkuszki poświęcono trzy monograficzne albumy - dwa opracowane przez Muzeum Narodowe w Kownie, tegoroczny zaś wydany nakładem Domu Spotkań z Historią w Warszawie.


twoje notatki

brak