Henryk STAŻEWSKI (1894-1988), Kompozycja - Tryptyk

Henryk STAŻEWSKI (1894-1988), Kompozycja - Tryptyk
cena wywoławcza
2 000 PLN
cena końcowa
4 300 PLN
Estymacje
2 400 - 2 800 PLN
Pozycja posiada cenę minimalną

serigrafia, papier; 15 x 14 cm (wymiar każdej kompozycji );
sygn. i dat. p. d.: H. Stażewski (każdy, ołówkiem);
l. d. odpowiednio: 982/999; 251/999; 515/999.


twoje notatki

brak